Werkgroep A27 Voordorp - Home

Home

Welkom op de website van de Werkgroep A27 Voordorp. Op deze site vind je informatie over de plannen rond de Ring Utrecht en over de activiteiten van onze werkgroep.

 

Wat willen we

Stop de verbreding van de Ring Utrecht

Schort huidige plannen op

Onderzoek alternatieven die duurzamer én effectiever zijn

 

Wat hebben we tot nu toe bereikt 

- dubbellaags ZOAB langs onze wijk

- daardoor moet er een hogere geluidswal komen bij een verbreding

- geen verbreding de wijk in

- geen aantasting van het park langs de snelweg

 

Zie ook de site: www.utrecht-snelwegen.nl.

 

NIEUWS

Juni 2017

Woensdagavond 7 juni organiseert de Kerngroep Ring Utrecht een informatie-avond om iedereen bij te praten wat er met het geld van de Crowdfundingactie is gedaan. Wat houdt het onderzoek van Decisio in, wat zijn de juridische stappen/mogelijkheden en zijn er nog tips voor de Kerngroep of om samen te doen?!

 

Februari 2017

De Kerngroep Ring Utrecht heeft bezwaar/beroep ingediend bij de Raad van State.

 

Januari 2017

De Crowdfundingsactie  is een groot succes. De Kerngroep Ring Utrecht heeft 40.000 euro ontvangen voor het onafhankelijk onderzoek, zie ook de site www.utrecht-snelwegen.nl. Economisch onderzoeksbureau Decisio voert de onderzoeksopdracht uit.

 

Half januari is het Tracébesluit en de Nota van Antwoord (op alle zienswijzen) gepubliceerd, waarna het 6 weken ter inzage ligt.

 

December 2016

De Kerngroep Ring Utrecht is een Crowdfundingsactie gestart: 15 tegen 14. Ofwel 15 euro (meer mag uiteraard ook) tegen de 14 banen langs Amelisweerd/Rijnsweerd.

 

November 2016

Op 28 november bood de Kerngroep >2800 handtekeningen tegen de verbreding aan aan de Tweede Kamer. We hebben hard gewerkt om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Veel politici steunden de motie tot uitstel van de verbreding die Groen Links, D'66 en de ChristenUnie hadden ingediend. Helaas waren ze niet in de meerderheid. De situatie was wel zo onzeker dat minister Schultz tot na de stemming heeft gewacht en pas op 9 december het Tracébesluit tekende.  

 

Juni 2016

Ruim 1300 zienswijzen zijn ingediend!

 

Mei/juni 2016

Tot 20 juni kunnen zienswijzen (jargon voor een brief met kommentaar) ingediend worden. Kijk op www.utrecht-snelwegen.nl voor hulp hierbij. Het is belangrijk, als je dit nu niet doet kan je in een later stadium geen bezwaren meer indienen! Indienen dient te gebeuren via Platform Participatie. Zie voor meer info ook deze link van RWS, en mocht je nog argumenten nodig hebben, zie een korte impressie van de demonstratie van 5 juni.

 

PROVINCIALE STATEN

Maandagavond 6 juni heeft de Provinciale Staten met een dikke meerderheid (39-8) een motie aangenomen die een omslag betekent in de stellingname t.a.v. de plannen voor de Ring Utrecht. Nadrukkelijk wordt de minister gevraagd de recente rapporten van CPB en PBL mee te nemen in de verdere besluitvorming. En die manen tot uitstel c.q. afstel van dit soort grootschalige projecten.

De motie werd aangenomen met steun van VVD (!), D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, en 50+.

 

MANIFESTATIE TEGEN DE VERBREDING op zondag 5 juni

Ca 500 mensen trotseerden de bloedhitte en lieten hun geluid tegen de megalomane verbredingsplannen van minister Schultz horen. Zie ook de speech van Vincent Bijlo.

 

Mei 2016

Op 10 mei is het Ontwerp Tracé Besluit uitgekomen.

Vanaf 10 mei hebben we 6 weken tijd om en zienswijze in te dienen.

Wat betekenen de plannen voor onze gezondheid, voor de leefbaarheid, voor het aanzien van onze omgeving, etc. Voor dit soort vragen kun je naar de informatieavond op 31 mei of naar een van de inloopavonden van Rijkswaterstaat.

 

INFORMATIE-AVOND Kerngroep Ring Utrecht op dinsdag 31 mei

Locatie: 't Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15

Tijd: 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Programma: korte presentaties over:

- Nut en noodzaak en de hoge kosten

- Technische risico's (met name bijde weg ter hoogte van Amelisweerd)

- Onmogelijkheden van groencompensatie

- Er zijn alternatieven!

Presentator: Elisabeth van den Hoogen

 

Rijkswaterstaat organiseert inloopavonden waarop je vragen kunt stellen en informatie krijgt over de plannen. Voor Voordorpers zijn er twee locaties in de omgeving:

- Woensdag 25 mei 16.30 - 20.30 uur: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6.

- Dinsdag 7 juni 16.30 - 20.30 uur: Restaurant 't Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15